Туслах цэс

Онцлох брэнд

Зураг төсөл

ОНЦЛОХ ЗАР
БҮХ ТӨРЛИЙН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

БҮХ ТӨРЛИЙН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

БҮХ ТӨРЛИЙН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ. Замын барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилтийн ажлыг сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмж бүхий туршлагатай бригад гарч хариуцаж хийж гүйцэтгэнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 9915-9822, 9965-6254, 9115-5335 ВЭБ ХАЯГ: WWW.ZAMSERVICE.WEBS.COM ФБ ХУУДАС: https://www.facebook.com/zamservice.llc/ 1. Кадастар, солбицол (хашааны булан) тодорхойлох 2. Авто замын зураг төслийн болон барилгын ажлын геодезийн хэмжилт, зураглал 3. Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал 4. Төрөл бүрийн зориулалттай том, дунд масштабтай байр зүйн зураглал 5. Нисэх буудлын зураг төсөл болон барилгын ажлын геодезийн хэмжилт, зураглал,хяналт 6. Агаарын зураглал /Байр зүйн зураг болон бусад зориулалтын / 7. GPS-н болон Геодезийн сүлжээний хэмжилт 8. Геометрийн нивелирдлэг II, III, VI анги 9. Маркшейдерийн болон кадастрын зураглал 10. ЦДШ сүлжээний трассын зураглал, дагуу болон хөндлөн огтлолын зураг

 99656254 , 91155335

ҮНЭ: 10₮

2016-03-17 14:36:33