Туслах цэс

Онцлох брэнд

Төрөл бүрийн масштабын байр зүйн зургийг агаарын зураглал /Drone survey / болон GPS-ийг ашиглаж түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ. Зам барилгын үеийн геодезийн хэмжилт, хянал Барилгын улаан шугам, гүйцэтгэлийн зураглал Геологи уул уурхай, маркшейдерийн хэмжи

Үйлчилгээний төрөл: Зам, барилга, уурхайн зураг төсөл

Байгууллага: 5D WORLD

Холбоо барих хаяг :

Байгууллагыг үзэх

Зурвас илгээх

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Төрөл бүрийн масштабын байр зүйн зургийг агаарын зураглал /Drone survey / болон GPS-ийг ашиглаж түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ. Зам барилгын үеийн геодезийн хэмжилт, хянал Барилгын улаан шугам, гүйцэтгэлийн зураглал Геологи уул уурхай, маркшейдерийн хэмжилт боловсруулалт Газар шорооны ажлын тоо хэмжээ Геодезийн хэмжилт боловсруулалтын сургалт Drone сэлбэг хэрэгсэл засвар үйлчилгээ, сургалт худалдаа кадастрын зураг Дагуу хөндлөн зүсэлт Төслийн 3D бичлэг танилцуулга Багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа Зам, барилгын зураг төсөл Геометрийн нивелирдлэг II, III, VI анги Утас: 9053-7373, 9965-6254