Top menu

Highlighted Brand

Геодези газрын зараглал кадастр зураглал эргэлтийн цэг шав тэмдэг сургалт үйлчилгээ багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа

Number viewed: 7791 Back
Нэмэгдсэн огноо: 2018-10-24 00:15:52

Төрөл бүрийн масштабын байр зүйн зургийг агаарын зураглал /Drone survey / болон GPS-ийг ашиглаж түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ. Зам барилгын үеийн геодезийн хэмжилт, хянал Барилгын улаан шугам, гүйцэтгэлийн зураглал Геологи уул уурхай, маркшейдерийн хэмжилт боловсруулалт Газар шорооны ажлын тоо хэмжээ Геодезийн хэмжилт боловсруулалтын сургалт Drone сэлбэг хэрэгсэл засвар үйлчилгээ, сургалт худалдаа кадастрын зураг Дагуу хөндлөн зүсэлт Төслийн 3D бичлэг танилцуулга Багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа Зам, барилгын зураг төсөл Геометрийн нивелирдлэг II, III, VI анги Утас: 9053-7373, 9965-6254

ХОЛБОГДОХ УТАС: 99656254 90537373

Other related advertisements:

БҮХ ТӨРЛИЙН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

БҮХ ТӨРЛИЙН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ.

БҮХ ТӨРЛИЙН ГЕОДЕЗИЙН ХЭМЖИЛТ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЧАНАРЫН ӨНДӨР ТҮВШИНД, ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХЯМД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭНЭ. Замын барилгын өдөр тутмын геодезийн хэмжилтийн ажлыг сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмж бүхий туршлагатай бригад гарч хариуцаж хийж гүйцэтгэнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 9915-9822, 9965-6254, 9115-5335 ВЭБ ХАЯГ: WWW.ZAMSERVICE.WEBS.COM ФБ ХУУДАС: https://www.facebook.com/zamservice.llc/ 1. Кадастар, солбицол (хашааны булан) тодорхойлох 2. Авто замын зураг төслийн болон барилгын ажлын геодезийн хэмжилт, зураглал 3. Инженерийн байгууламжуудын хэмжилтийн үеийн болон гүйцэтгэлийн зураглал 4. Төрөл бүрийн зориулалттай том, дунд масштабтай байр зүйн зураглал 5. Нисэх буудлын зураг төсөл болон барилгын ажлын геодезийн хэмжилт, зураглал,хяналт 6. Агаарын зураглал /Байр зүйн зураг болон бусад зориулалтын / 7. GPS-н болон Геодезийн сүлжээний хэмжилт 8. Геометрийн нивелирдлэг II, III, VI анги 9. Маркшейдерийн болон кадастрын зураглал 10. ЦДШ сүлжээний трассын зураглал, дагуу болон хөндлөн огтлолын зураг

 99656254 , 91155335

PRICE: 10₮

2016-03-17 14:36:33